Här hittar du som besökare information och tider om våra drop in-seminarierna på mässan

Vi bjuder på inspiration och kunskap

Våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap om aktuella branschfrågor. Öppet och kostnadsfritt för alla besökare men kom i tid då platserna är begränsade. Välkomna att inspireras, lyssna och lära! 

Programmet uppdateras fram till mässan.

Program tisdag den 2 oktober

09.30-10.25 Städakademin - professionell kunskapsträning

Arbetsmarknaden utvecklas med bland annat större mångfald, högre personalomsättning och digitalisering. Borago har sett behov av riktad och flexibel kompetensträning. 

 • Arbetsmarknadens trender – Därför är kompetensförsörjning en strategisk fråga.
 • Städakademin idag – funktion och presentation av alla 7 kurser.
 • Så används Städakademin, praktiska exempel från befintliga abonnenter: Kompetensutveckling i Städorganisationen/Städföretaget, Drift och arbetsledarutbildning, Utbildning för beställare och städcontrollers. Kompetensträning som del i standardisering och effektivisering. Arbetsmarknadsutbildning/Vuxenutbildning
 • Städakademin imorgon.

Karl Henriksson och Christian Dolk, Borago Christian brinner för serviceorganisationen och i den skapa rätt kompetens för alla befattningar. Karl har i sin roll som konsult skapat metodiken.

 

10.30 Vad händer i luften när du använder städspray och hur påverkas du?

Under föredraget kommer bland annat resultat från en experimentell studie i laboratoriemiljö att presenteras. I studien har yrkesverksamma städare utfört badrumsstädning i en experimentkammare. Presentationen kommer bland annat att visa resultat för:

 • Partiklar och gaser som bildas i luften vid användning av städspray (i jämförelse med andra städmetoder).
 • Påverkan på andningsvägar och ögon för den som använder städspray (i jämförelse med andra städmetoder).
 • Fysisk kroppsbelastning vid sprayanvändning (i jämförelse med andra städmetoder).

Karin Lovén, doktorand (forskare) vid Lunds Tekniska Högskola i ämnet aerosolteknologi. Aerosoler är ett samlingsnamn för partiklar och gaser i luften och Karin forskar mer specifikt på hur luften ser ut i olika arbetsmiljöer. Bland annat undersöker hon hur städning påverkar luften, vilka partiklar och gaser som bildas vid användning av olika typer av städmetoder (tex spray) samt hur städarna själva påverkas av att använda olika städmetoder.

11.00 Dags att städa upp i patriarkatet

Hur kvinnodominerade yrken genom historien har och har haft lägre status än arbeten utförda av män. Hur tätt sammankopplade dessa faktorer är och hur samma yrken har förändrats över tid.

Varför kvinnor och män tenderar att dras till vissa yrken.

Sofia Jensfelt har lång erfarenhet av design och marknadsföring. Linda Sletvold Amir har arbetat med administration och säljsupport under många år. Tillsammans konstaterade de att det saknas män som städar. Både i hemmen och i städbranschen. Den impulsiva och den eftertänksamma slog sina påsar ihop och resultatet blev 50-femme, ett städbolag där endast män utför städtjänsterna och där kvinnor sitter i ledningen.

11.30 Bemötandet och kundupplevelsen

 • Det är i dag viktigare än någonsin. 140 tecken kan på nolltid påverka en hel arbetsplats. Människor är medvetna, snabba och kunniga på ett helt annat sätt i och med digitaliseringen.
 • För att möta detta utan att uppleva stress är det viktigt att träna och reflektera över sin kommunikation och bemötande. Det ger trygghet och möjlighet att möta människor och samtidigt ha roligt.
 • I denna inspirerande föreläsning får du ta del av tips kring kommunikation och bemötande, inspiration och energi.

Jesper Low, Ett kundvänligare Sverige inspirerar människor över hela landet i många organisationer inom bemötande och service.

12.30  Den nya vägledning för upphandling av städtjänster

Vägledningen omfattar råd för hela upphandlingsprocessen från marknadsanalys till utvärdering, fram till myndigheten publicerar upphandlingen.


Ari Kouvonen, Almega och Mona Hjortzberg, Kommunalarbetareförbundet

13.00 Christina ville uppåt och lyckades

Kom och lyssna på en riktig ”solskenshistoria”. Christina började jobba på KappAhl med städning efter gymnasiet och efter ett år gick hon vidare till ett städjobb på Vasakronan och flera olika befattningar har det också blivit som gruppchef och servicecontroller. Via bra chefer som trott på henne arbetar hon idag som Kategorichef på Office Depot. Jag ville ”dit upp” säger Christina och blickar mot taket och tycker idag att det höga målet har nåtts.

Kom och lyssna på Christinas historia och låt dig inspireras. Idag nyper hon sig i armen och undrar om hennes karriärsresa verkligen är sann.

Christina Rösand, Kategorichef på Office Depot

13.30 Bli en cirkulär pionjär med Tork PaperCircle®   

 Tork PaperCircle®  är världens första återvinningstjänst för handdukar. Vi hjälper våra kunder att minska sitt avfall, bli cirkulära och reducera sitt koldioxidutsläpp. Detta innebär miljövinster för både kund och samhälle.

Kersti Strandqvist, Senior VP sustainability, Essity

14.00 Nyckeltalsprojektet fas 3

Städbranschen Sveriges nyckeltalsprojekt har pågått sedan augusti 2017, ett första utkast presenterades på Clean & Facility-mässan i Jönköping i slutet av september 2017.

Projektet har framskridit så pass långt att vi nu har fått fram medianberäkningar från skolverksamhet och kontorsverksamhet både på ett generellt stadium men även på mer detaljnivå såsom olika lokaltyper.

Projektet har gått in i fas tre då ytterligare beräkningar har gjorts på förskola och kommersiella fastigheter, flerbostadshus (trappor, tvättstugor, källargångar, bastu mm).

Nyckeltal för periodiska moment – trägolv, textila golv, polishbehandling, vaxbehandling, och fönsterputs.

Matthias Lindholm, Ordförande i Städbranschen Sverige och projektledare för nyckeltals projektet, affärsutvecklingschef på L & T.

14.45 Clean Bright Awards 2018

Final och prisutdelning med efterföljande mingel

Moderator: Jacob Albertsen

16.00 Mässan stänger

Program onsdag den 3 oktober

10.00 Arbetsglädje – En väg till att trivas, må bra och prestera

 • Vad får oss att trivas på jobbet? Vad skapar arbetsglädje?
 • Det kommer att bli mycket igenkännande och säkert en hel del skratt när Maria och Sara pratar om lust, motivation, kommunikation, bemötande, förväntningar m.m. och om vårt gemensamma ansvar för att skapa en glädjefylld arbetsmiljö.

Sara Lindberg, Arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB. Maria Flanagan Sundqvist, Individ- och grupputvecklare, Modescien AB.

10.30 Att vända svart till vitt – Fair Play städ

 • Ekonomisk brottslighet i städbranschen.
 • Oseriositet i branschen.
 • Fair Play städ.

Gesa sitter med i olika policygrupper för att komma till bukt med bla ekonomisk brottslighet i branschen. En av frågorna hon driver är Fair Play städ precis som Fair Play bygg gjort och kommer ta med sig idéer och tankar från det projektet. Gesa brinner särskilt för en vit bransch och att öka statusen på städyrket.

Gesa Markusson, ledamot Städbranschen Sverige. Tidigare ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund.

11.00 Vårdnära service

Vårdnära service uppdrag är att utföra servicetjänster åt hälso-och sjukvården för att få ner VRI - Vårdrelaterade infektioner.

 • Vårdnära service främsta uppgift är att främja vårdprocesser och öka patientsäkerheten.
 • VNS  finns på avdelning och mottagning för att stötta med utstäd av vårdsalar, förrådshantering, tvätthantering och transporter.
 • Samtliga vårdnära servicetjänster är kvalitetssäkrade utifrån de vårdhygieniska riktlinjer och rutiner som styr vårdverksamheten.
 • Servicetjänsterna ska vara av rätt kvalitet och utföras i rätt tid för att säkerställa goda patientflöden.

Marie Berglund, enhetschef Vårdnära service och Strokeenheten vid Visby lasarett

11.30 Rena Hus - handbok som stöd i intern städutbildning

 • Oktober 2017 startade Örebro bostäder upp ett arbetsmarknadsprojekt i form av ett lokalvårdsteam med uppgift att avlasta fastighetsskötare vid frånvaro och arbetstoppar.
 • 5 personer anställdes utan några förkunskaper inom varken lokalvård eller svenska med inställningen att bara man vill så lär man sig längs vägen! Detta väckte tanken på att ett utbildningsmaterial borde tas fram för introduktion av städpersonal.
 • Parallellt höll SABO och Städbranschen på att ta fram handboken Rena Hus som kompletterades med praktiska metodbeskrivningar.
 • Kom och få tips och inspiration för att själva lägga upp en utbildning.

Anna Jönsson, chef Fastighetsskötsel Örebro Bostäder AB & Patrizia Finessi , SABO

12.30 Desinfektion LifeClean, ett tryggt sätt att minimera risken för Vinterkräksjuka

Alla har vi någon gång drabbats av Vinterkräksjukan. Vad kan man göra för att slippa denna otäcka virussjukdom? God handhygien är nummer ett, men att komplettera med ett desinfektionsmedel som 100% avdödar detta virus är optimalt.

 Låt mig få berätta mer om Desinfektion LifeClean, den nya generationens desinfektionsmedel.

Samantha Lööw, KAM på LifeClean

13.00 Våga tänka större – nyckeln till entreprenörskap

 • Ett driv utan riktning - När jag upptäckte att jag ville skapa något eget och utveckla ett projekt, men inte kunde profilera mig.
 • Nytt spel, nya spelregler - Min första tid som företagare där jag lärde mig om vad det innebär att driva ett företag rent ekonomiskt, ledarmässigt, förvärva rätt kompetens etc.
 • Att vinna det initiala förtroendet - hur man vinner förtroenden hos kunder och hur avgörande det är att uppfylla löften.
 • Min första anställd - Att inse att man är en ledare och inte en vän.
 • Genom motgångar och hinder - med facit i hand, vad hade man kunnat göra annorlunda.

Sandra Hadi, VD KS Städ & Fönsterputs AB Sandra startade städföretag som 22-åring med stora ambitioner – hon ville modernisera branschen och hitta nya smarta lösningar. Lyssna till hennes resa.

13.45 Prisutdelning SM i Fönsterputs 2018 - Moderator: Jacob Albertsen

14.30 Tillsamman på jobbet – Hur svårt kan det va?

Ja, hur svårt kan det vara egentligen? Alla vi som kommer till jobbet är olika och tillsammans kan vi skapa en fantastisk arbetsmiljö eller något helt annat…… Sara och Maria pratar om styrkan i att vi är olika, vikten av att ”tillsammans” blir bra, vad som är ok och inte är ok när vi är tillsammans m.m.

Sara Lindberg, Arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB. Maria Flanagan Sundqvist, Individ- och grupputvecklare, Modescien AB.

15.00 I temat rengörande vatten

Branschen är redo att ta nästa steg efter oroväckande forskning om sprayaresoler och blickarna riktas mot rengörande vatten och alkaliska vatten
Dylan har en stor erfarenhet av dessa produkter och redogör för de olika rengörande vattnen.
Dylan Terntzer och Pierre Crambé, PT Professional
Presentationen är på engelska/svenska

Besök mässan!

2-3 oktober 2018, Kistamässan, Stockholm
Anmäl dig här!