7-8 oktober 2020 kommer vi tillbaka till Kistamässan, Stockholm

Bokningarna är i gång så kontakt projektledaren

Birgitta Tängnander, birgitta.tangnander@nordiskemedier.se, 0708 - 440 870

Hallskiss Clean & Facility 2020