Uppdatera dig med senaste nyheterna från tidningen Rent med Facility Nordic.

Rent – Sveriges ledande tidning inom städ- och facilityservice

Rent är branschtidningen för alla som arbetar med städning och rengöring inom offentlig och kommersiell sektor samt inom annan facilityservice.

Rent riktar sig främst till nyckelpersoner inom branschen som är ansvariga för inköp av städutrustning och kemikalier, planering och upphandling av städtjänster och övriga facilitytjänster.