Facility Nordic-dagen är konferensen för dig som ansvarar för ditt företags facility- och verksamhetsnära service.

Facility Nordic-dagen är en konferens för dig som ansvarar för ditt företags facility- och verksamhetsnära service. Här kommer du att få lyssna till intressanta och aktuella talare kring det senaste inom området. Fika och lunch serveras under dagen och självklart har du möjlighet att besöka mässan.

Programmet 3 oktober 2018

09.00 – 09.30 Fika och registrering

09.30 Välkommen  Marianne Ovesen, Chefredaktör RENT/ Facility Nordic och Victor Mannerholm-Hammar, EY och ordförande i IFMA  som är dagens moderator

09.45 Vad innebär ett hälsofrämjande ledarskap?

 • Vilka fördelar ger det?
 • Vilka områden är viktiga att arbeta med och hur gör man?

Lisa Markström på Prevent

10.15 Det inre ledarskapet i en snabbväxande digital miljö!

 • Paneldebatt med diskussioner
 • Vår inre och vår yttre miljö – vad påverkar oss?
 • Individansvar – Hur kan vi hjälpa människor att hantera en ökad stress och press?
 • För att själv kunna hantera prestationskrav och stress
 • Lära känna sig själv –Ta ansvar över sitt eget liv
 • Verktyg: Närvaroträning - Prova 2-4 minuters meditation

Sunniva Fallan Röd, VD på Yasuragi, har ett starkt engagemang i hur man främjar hållbart ledarskap. Hör henne berätta om de verktyg de använder på Yasuragi för att skapa en tillitskultur. Ludvig von Bahr, partner Minds Unlimited

11.15 Bensträckare

11.30 The Experience Revolution

Organisations are increasingly realising that the workplace is a constituent building block in creating a great employee experience. But what impacts on how we perceive our workplace and what are the key drivers of this experience? This presentation will give a de-brief on the latest insights from the Leesman database of 400,000 employees in more than 3,000 workplaces across 90 countries, focusing on the employee workplace experience and the foundation features that drive it.

Peggy Rothe, Leesman

 

12.00 – 13.00 Lunch och möjlighet att besöka mässan

13.00 FM internationellt är under disruption

 • Övergripande internationella FM trender
 • Från operationella värden mot strategiska värden

Niclas Elfström, EY, ansvarig för FM-rådgivning i Norden

Niclas har 18 års erfarenhet som management konsult och har varit rådgivare i några av de största förändringsprojekten inom FM i Norden. Niclas har arbetat med över 30 organisationer och har ansvar för EYs erbjudande kopplat till Digital Workplace och Smart Cities.

13.40 FM-branschen i Dubai

 
Linda var för några år sedan en av de 18 mäktigaste i Mellanösterns fastighetsvärld. Under Facility Nordic-dagen berättar hon om erfarenheterna från sina tio år i Dubai, där hon förvaltade 45,000 fastigheter och hade eget budgetansvar på 4 miljarder kronor, innan hon blev konsultdirektör. För ett år sedan flyttade hon hem till Göteborg med familjen och är idag biträdande varuhuschef för NK i Göteborg.

Linda Engström Condon

14.10 Hur ökar vi kunskaperna hos dem som beställer FM tjänster? Lyssna till erfarenheter från en oljeplattform.

 • Vi som köper in FM tjänster vad kräver vi?
 • Erfarenheter av städsystem som t ex INSTA800, bra och dåliga?
 • Varför är företagen själva så begränsade på uppföljning av utfört arbete med information till köparna?
 • Varför gör så få företag marknadsundersökningar, när jobbet är utfört så är man nöjd, ta tempen på utfört arbete!

Morten Olsson, Fleet Hotel Manager Floatel International

14.40 Avslutning kaffe o kaka och möjlighet att besöka mässan

Ladda ner rapport från Facility Nordic-dagen i Jönköping.

Facility Nordic-dagen 3 oktober

Anmälan är stängd, vid intresse kontakta
 Birgitta.tangnander@nordiskemedier.se