Kostnadsfria seminarierna på mässan

Vi bjuder på inspiration och kunskap

Våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap om aktuella branschfrågor. Öppet och kostnadsfritt för alla besökare men kom i tid då platserna är begränsade. 

DROP - in Seminarier - Mässans eget kunskapscentrum

Välkommen att lyssna och inspireras!

Ladda ner din besöksinbjudan här!

Ladda ner Drop-in programmet här!

16-17 november 2021 Kistamässan, Stockholm

Anmälan är stängd !Program tisdag den 16 november

09.30 - 10.15 Kompetens inom städyrket

 • Hur digitala metoder och modern pedagogik underlättar och stimulerar inlärningen
 • Städkörkortet - Ny digital mikroutbildning som innehåller sex grundläggande introduktionsutbildningar
 • När språket inte räcker till – Hur möter vi inom städbranschen språkutmaningen på arbetsplatsen?

Christina Holmefalk, utbildare och marknadsförare samt styrelsemedlem i Städbranschen Sverige samt Almega Hushållsnära tjänster.

Anita Nordlund, vd Wacano, drivit utbildningsföretag inom vård och omsorg med nationell verksamhet.

Lotta Simonsson, Swedish4u, legitimerad lärare i svenska med lång erfarenhet av yrkessvenska. Lotta har undervisat personal på arbetsplatser där språket varit ett hinder.

10.30 Utmaningar och möjligheter i branschen

 • Hur ser utvecklingen ut för städbranschen?
 • Vilka utmaningar bör vi rusta oss för?
 • Vilka möjligheter ger det oss?
 • Vad gör Städbranschen Sverige för att underlätta och stödja i detta?

Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige. Driver ClinnoC AB som servar branschen med konsultstöd till städorganisationer samt smarta och innovativa lösningar.

11.10 Erfarenheter när en ny FM-organisation växer fram

 • År 2018 stod ett nytt forskningshus färdigt för inflytt, Biomedicum på Karolinska Institutet och då bildades en serviceorganisation, FM, som i dag ger service till ca 1600 personer
 • Lyssna till hur FM organisationen växte fram med hänsyn till miljö, säkerhet och dess fokusområden

Eva Palmer, enhetschef för Facility Management (FM)

Eva har arbetat som enhetschef för FM sen augusti 2018. Innan dess arbetade hon som Laboratoriesamordnare på Institutionen för Neurovetenskap på KI och har tidigare arbetat som laboratorieingenjör både på KI och inom läkemedelsforskning, bla på Biovitrum, idag SOBI.

11.50 Snabba omställningar krävs i en tuff bransch

Lyssna till Tinas erfarenheter av branschen i upp- och nedgångar

 • Hur fungerar samarbeten inom branschen?
 • Hur har pandemin slagit och påverkat arbetssättet?

Tina Wessman Hellstadius, vd SOL Facility Services. Tina har arbetat och haft ledande roller inom flera branscher men nu inom servicebranschen. Arbetet har inneburit olika omställningsuppdrag där det krävs förändringar i verksamheten. Implementering av nya affärsmodeller, effektiviseringar, bygga nya funktioner, lönsamhetsfokuseringar samt rekonstruktion.

12.30 Digitalisera lokalvården - Hur man får hjälp med en trygg digital resa

De flesta inser att de måste starta den digitala resan nu om de inte redan är i gång. Lyssna till råd om hur du dimensionerar din digitala resa mot dina mål och med vilka resurser.

 • Kompetensstöd – yrkeskompetens ska alltid stå i centrum
 • Implementering – bra ledarskap, steg för steg där alla är delaktiga
 • Förändringsledning – den digitala organisationen måste uppleva fördelarna med ny teknik
 • Verktyget måste vara lämpligt för nya arbetsprocesser och det nya arbetssättet

Jørgen Sannesmoen, vd Datec och Karl Henriksson, vd Borago och Städakademin. Båda företagen har tillsammans mer än 60-år erfarenhet och expertis inom professionell lokalvård.

13.15 Ökande hygienkrav i takt med covid-19, vad händer sen….

 • Särskild kunskap hos personal och beställare
 • Skyddsåtgärder för personal och beställare
 • Omställningen av det post-pandemiska arbetslivet och hur flexibla tjänstelösningar för en flexibel arbetsstyrka kommer vara en ny ledstjärna

Rickard Lans, Head of Soft FM Nordic – Service Operations på Sodexo. Rickard har med sin långa erfarenhet från såväl läkemedelsindustri som två stora leverantörer av städtjänster ett viktigt budskap till hela branschen, såväl utförare som beställare. Johanna Langer, Business Transformation Lead på Sodexo.

14.00 Kvalitetskontroller – temperaturmätaren för er kvalitet   

 • Varför arbeta med kvalitetskontroller?
 • Hur kan ett digitalt arbetssätt stödja era kvalitetsprocesser och samtidigt utveckla verksamheten på ett enkelt och effektivt sätt?

Ulf Gullstedt, grundare till Avista Time. Ulf har arbetat i över 30 år med att hjälpa serviceorganisationer att dra nytta av digitala lösningar i sin verksamhet.

14.45 Clean Bright Awards 2021 – presentation av vinnarna med prisutdelning


Program onsdag den 17 november

09.30 Utmaningar och möjligheter i branschen

 • Hur ser utvecklingen ut för städbranschen?
 • Vilka utmaningar bör vi rusta oss för?
 • Vilka möjligheter ger det oss?
 • Vad gör Städbranschen Sverige för att underlätta och stödja i detta?

Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige. Driver ClinnoC AB som servar branschen med konsultstöd till städorganisationer samt smarta och innovativa lösningar.

10.30 Lokalvård är stor del av den totala FM-branschen

 • I FM rapporten 2020 beräknas städyrket vara det största enskilda yrket i den definierade FM branschen
 • 27 % av branschen beräknas att vara städyrket

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen
Joachim Boëthius, styrelseledamot IFMA Sverige och Senior Manager FM Services EMEA på läkemedelsbolaget Johnson & Johnson där han arbetar med att minska komplexitet samt att bygga starka, lönsamma och innovativa relationer såväl internt som externt.

11.10 Inspirerande och intressant karriärresa inom städyrket   

Mila kom till Sverige 1992 med 3 små barn och man. I 26 år har hon arbetat inom städbranschen som städare och numera som städchef. Vägen har varit lång och stundtals krokig samt inneburit en del tvivel och mycket mod. Lyssna till Milas historia och hennes personliga utveckling där hon hoppas att kunna ge flera styrkan att våga. Mila Ladan, Höganäs Kommun städchef med ansvar över både den interna och externa lokalvården i Höganäs kommun. Ansvaret innefattar lokalvård av kommunens 25-30 objekt och 24 ordinarie medarbetare plus vikarier.

11.50 Främja hållbarhet och cirkuläritet på din arbetsplats

Gör livet utanför hemmet mer hållbart. Hur arbetar vi för att utveckla hållbara produkter och lösningar som hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål? Lyssna in på hur hållbarhet är avgörande för att skapa hygieniska arbetsmiljöer som anställda och arbetsgivare är stolta över. Elin Orrheim, Customer Success Manager, Tork PaperCircle SE och Åsa Dergerman, Senior Produkt Manager Services & Solutions Essity Hygiene and Health

12.25 Vilka problem löser vi med automatiserad städning?

 • Arbetsskador och statistik
 • Demografi och framtiden för städyrket
 • Nya tider kräver nya prioriteringar

Johan Blomfelt, Nordic Cleanware, robotansvarig och arbetar uteslutande med automatiserad städning. Med flera år som livsmedelstekniker med fokus på hygien och kvalitetsledning samt försäljning hjälper han idag kunder att effektivisera sin städning med hjälp av autonoma hjälpmedel.

13.00 Nytt, enkelt och lätt tillgängligt utbildningsmaterial

 • Städhandbok städ – ger din personal en bra grundutbildning och gör att de känner sig trygga och kommer utföra sitt städarbete på ett professionellt sätt.
 • Städhandbok hälsa - ger råd för både kropp och själ. Ergonomi, vikten av mikropauser, kost och att ha en målbild.
 • Råd & anvisningar är en introduktion för nyanställda. Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en laglig rätt.

Carina Boman Helgesson, städchef på Örebro universitet och aktiv i Städbranschen Sverige. Carina har arbetat i städbranschen i över 20 år och har en bred erfarenhet av personal, utbildning, ekonomi, upphandling, utveckling samt att leda och fördela arbetet.
Christina Rösand, tjänstespecialist på Compass Group och vice ordförande i Städbranschen Sverige. Christina började i städbranschen för drygt 20 år sedan, där hon har arbetat med allt ifrån butiks-kontors- och sjukhusstädning.

13.40 Levererar du tjänster till offentlig sektor?

För myndigheter, kommuner och andra aktörer i det offentliga gäller särskilda regler, bland annat kring upphandling och hantering av avtal. Även om reglerna inte riktar sig direkt till dig som leverantör finns det många fördelar med att ha grundläggande kunskaper på området. Kom och lyssna på juristernas bästa tips och råd om försäljning till kunder som handlar upp enligt LOU och LUF.
Jenny Kenneberg och Pernilla Rasiwala, advokater på Brick Advokat. Båda har en lång erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling och biträder regelmässigt både upphandlande myndigheter och leverantörer inom de flesta branscher. De har särskilt goda kunskaper om upphandling av fastighetsrelaterade tjänster och entreprenader.

14.30 Prisutdelning Fönsterputs SM